HUSMØDER

Vi tager udgangspunkt i, hvad der er vigtigt for dig i din dagligdag, og tager udgangspunkt i din tidligere levevis.
Vi ønsker at være med til at bevare din værdighed og at respektere dine ønsker.

Der afholdes husmøde hver anden måned. (Ulige måneder)

Beboere - og de pårørende, der har lyst til at deltage - mødes med lederen og Terapien over en kop kaffe og drøfter stort og småt, såsom: nye tiltag, ønsker, gode ideer og meget andet.

Der laves dagsorden og referat, der omdeles til alle lejligheder.