Indflytning i en lejlighed

Når du flytter ind i en lejlighed på Kløvermarken, er det i store træk lige som at flytte ind i en almindelig lejebolig.

Lejemålet er gældende fra den 1. eller den 15. i en måned, og lejekontrakten udfærdiges af Teknisk Forvaltning ved Thisted Kommune.
Sammen med lejekontrakten er også et skema til ansøgning om lån til indskuddet, såfremt du ikke kan betale dette.

Lejekontrakten skal underskrives af såvel udlejer som lejer.

Der skal betales indskud, ligesom der skal betales husleje, antenneafgift og à conto vand og varme. El afregnes direkte med el-selskabet.

Der er mulighed for at søge boligydelse ved Udbetalingen Danmark.

Velkomstmateriale med praktiske oplysninger