Målsætning for Kløvermarken:

Beboerne skal opleve Kløvermarken som et trygt og godt sted at bo.

Pårørende og øvrige brugere skal føre sig velkommen. 

Vi vil:

  • Tage udgangspunkt i hvad der er vigtigt for dig i din dagligdag
  • Medvirke til at bevare din værdighed og vise respekt for dig
  • Tage udgangspunkt i din tidligere levevis
  • Medinddrage dine pårørende
  • Støtte dig i størst mulig egenomsorg
  • Udvise omsorg for dig og dine pårørende
  • Tilbyde dig personlige og fælles oplevelser og hjælpe dig med at bevare dit sociale liv