Tilsyn  

Såvel Thisted Kommune som Embedslægeinstitutionen fører tilsyn med alle plejehjem. Du kan på Thisted Kommunes hjemmeside se Tilsynsrapporterne for alle plejecentre:

http://www.thisted.dk/Borger/AeldrePension/Tilsyn%20med%20aeldre.aspx 

Handleplan vedr. Kløvermarkens Tilsynsrapport fra foråret i forhold til nyt borgersystem Cura - kan ses her