CI (Cochlear Implant) – undervisning

Hvis man er døv eller har en meget svær hørenedsættelse, er det i nogle tilfælde muligt at indoperere en elektrode i det indre øre (CI). Den tilsluttes en CI Processor (et apparat som bæres på øret ligesom et stort høreapparat)

CI sender elektrisk stimulation direkte til hørenerven.

Det giver en oplevelse af lyd, som er meget anderledes end normal hørelse.

Derfor skal man regne med at bruge tid på genoptræning, når man skal lære sig at høre igen.

Du kan læse mere her

Høreundervisning efter CI operation tilbydes her på KommunikationsCenter Thisted

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte hørekonsulenten.