Gode råd til kommunikation

Hvis man har en hørenedsættelse, bliver man ikke normalthørende, selvom man har
gode høreapparater.

Nogle høretab, kan kompenseres godt med høreapparater, og man oplever ikke de
store vanskeligheder i dagligdagen.
Andre høretab medfører skelnetab, som gør at det er vanskeligt at skelne tale,
selvom det er højt nok. Man kan høre der bliver talt, men det er svært at få fat i,
hvad der bliver sagt.

Man kan lette samtalen ved at huske nogle enkle regler for kommunikation:

• Se på den du taler med
• Tal langsomt og tydeligt
• Hvis høreapparaterne virker, er styrken af din stemme høj nok, så
  du bør ikke råbe
• Undgå baggrundsstøj
• Tal én ad gangen
• Brug evt. blyant og papir

Plakater fra socialstyrelsen


Gode råd - erhvervet døvhed