Medicinsk behandling af stofmisbrug - Substitutionsbehandling

Tilbud til dig, der er fysisk afhængig efter et længerevarende misbrug af morfin, metadon og heroin og lignende.

Rusmiddelcentrets sundhedsfaglige personale varetager i samarbejde med lægekonsulenten den medicinske del af misbrugsbehandlingen - det er også det, man kalder substitutionsbehandling.

Nye patienter tilbydes som udgangspunkt behandling med Buprenorphin, som anbefalet af Sundhedsstyrelsen.

Det er en lægelig opgave, at tage stilling til behovet for medicinsk behandling af opioid-afhængighed.


I begyndelsen skal du komme hver dag i Rusmiddelcentret, da vi gerne vil sikre os, at du får den rette dosis medicin. Efter en stabil periode, bringes din medicin ud til din hjemmeadresse og skal indtages overvåget.

Den medicinske misbrugsbehandling bygger primært på Sundhedsstyrelsens vejledning om substitutionsbehandling.

Den medicinske behandling bliver lavet i overensstemmelse med den behandling, du sammen med din behandler planlægger, og er oftest kombineret med social behandling - så du skal være indstillet på at indgå i et socialt behandlingsforløb.

Formålet med den medicinske behandling er, at du bliver stabiliseret, reducerer et sidemisbrug, kommer helt ud af sidemisbrug, men kan også være at du trapper ud af substitutionsmedicin.