Pårørende gruppe

Støtte til dig som pårørende i at få det bedre, og hvordan du kan motivere den der har rusproblemet til en forandring. Som pårørende til en borger, der har problemer med stoffer eller alkohol, er du velkommen i gruppen uafhængigt af, om den pågældende er i behandling for et rusmiddelproblem eller ej. Hvis du er vokset op i en familie, hvor der har været rusproblemer, og nu er over 18 år, er du også velkommen i gruppen. Inden opstart i gruppen har du en individuel samtale med gruppebehandleren.