Rusmiddelfokusrede familiesamtaler

Her er fokus på hvordan din families trivsel påvirkes af rusmiddelproblemet og hvordan der kan skabes positive ændringer.
Sammen finder vi ud af om børnene skal med til et par samtaler.