Rusmiddelcentret
Korsgade 20/Munkevej 3
7700 Thisted
Telefon: 99 17 25 60  (Tryk 1)

Email:  Rusmiddelcentret@thisted.dk


Ønsker du at klage over  en afgørelse, skal du være opmærksom på, at klagemulighederne er forskellige, alt efter hvad det er, du vil klage over. Det skyldes at alkoholbehandlingen, den medicinske behandling og stofbehandlingen (se under klagevejl. social behandling) er underlagt forskellige lov-sæt.

Klagevejledning - alkoholbehandling 

Hvad kan der klages over og til hvem?

Du har mulighed for at klage over Kommunens generelle serviceniveau, herunder hvilke tilbud og pladser, der skal være til rådighed, personalets optræden m.v.

En eventuel klage sendes til sektionsleder Pia Toft Jepsen, Korsgade 20/Munkevej 3, 7700 Thisted.

Hvad kan der ikke klages over?

Der kan ikke klages til patientombuddet over kommunens beslutning om behandling for alkoholmisbrug. 

Der kan heller ikke klages over beslutningen til andre myndigheder.

 

Klagevejledning -  over sundhedsfaglig behandling for stofmisbrug

Hvad kan der klages over og til hvem?

Du kan klage over det arbejde, som personer indenfor sundhedsvæsenet udfører. Klagen skal sendes til Patientombuddet.

Patientombuddet kan f.eks. tage stilling til klage over manglende eller utilstrækkelig lægelig undersøgelse forud for iværksættelse af substitutionsbehandling, klage over en læges afslag på behandling med bestemte lægemidler, klage over ændringer af dosisstørrelse, klage over omfanget og karakteren af kontrolforanstaltninger, klage over udleveringshyppighed, klage over mulighed for og omfanget af tag-hjem-ordninger m.v.

Patientombuddet kan ikke påbyde en sundhedsperson at give en bestemt behandling eller ændre en konkret behandling. De tager stilling til, om der er grundlag for at kritisere de sundhedspersoner, der har haft ansvaret for behandlingen.

Et klageskema, der kan gøre det lettere at udforme klagen, kan findes på Patientombuddets hjemmeside eller kan fås ved telefonisk henvendelse til Patientombuddet, embedslægeinstitutionerne og regionernes patientkontorer. På regionens patientkontor kan man også få hjælp til at udforme klagen.

Klagen skal sendes til:

Patientombuddet

Finsensgade 15

2000 Frederiksberg

tlf. 7228 6600