Rusmiddelcentret
Korsgade 20/Munkevej 3
7700 Thisted
Telefon: 99 17 25 60  (tryk 1)

Email: Rusmiddelcentret@thisted.dk    

Mål og værdier

Rusmiddelcentret arbejder for at opfylde visionen og missionen i forhold til borgere, der har problemer med alkohol eller andre rusmidler, ofte kombineret med psykiske, sociale og fysiske problemstillinger.

 

Vi tilstræber at være et tilbud til alle - ingen borgere må falde mellem "to stole". Vi kan givetvis ikke selv hjælpe alle der henvender sig. Dem vi i givet fald ikke selv har tilbud til, kan og skal vi hjælpe videre til andre tilbud.

 

Formålet med behandlingen i Rusmiddelcentret er:

 • At borgeren motiveres og støttes i at ophøre med eller at reducere brugen af rusmidler.
 • At borgeren støttes i at forbygge tilbagefald.
 • At pårørende kan inddrages og tilbydes rådgivning/vejledning.

 

Målet med behandlingen i Rusmiddelcentret er:

 • At borgeren opnår indsigt i sit uhensigtsmæssige brug af rusmidler og udvikler handlemuligheder til at reducere og/eller leve uden et skadeligt brug af rusmidler.
 • At borgeren kan forebygge negative konsekvenser af både fysisk, psykisk og social karakter ved brug af rusmidler.
 • At borgeren kan fastholde et liv med færre rusmidler eller helt uden brug af rusmidler.
 • At borgeren opnår et forhold til alkohol og/eller rusmidler, der gør det muligt at realisere deres ønsker og mål.
 • At borgeren forbliver i eller kommer i gang med uddannelse eller arbejde.
 • At borgeren opnår stabile boligmæssige og økonomiske forhold.
 • At borgeren kan indgå i sociale netværk uden aktivt misbrug
 • At pårørende opnår indsigt om og handlemuligheder i forhold til misbrugsmønstre og relationer.

Rusmiddelcentret arbejder indenfor rammerne af Thisted kommunes overordnede 8 politikker, som er udarbejdet på tværs af kommunens politiske udvalg og vedtaget af Thisted kommunes Kommunalbestyrelse. Dog tager indsatsen på rusmiddelbehandlingen primært udgangspunkt i Politik for sårbare voksne og ældres velfærd, hvis formål er at sikre velfærden og livskvaliteten bedst muligt blandt målgruppen og Politik for sundhed, hvis formål er at skabe gode betingelser for alle borgeres sundhed og trivsel, så alle borgere har de bedste muligheder for at have det godt fysisk, psykisk og socialt.

Rusmiddelcentrets mål er, at der skal være sammenhæng og en helhedsorienteret tilgang i de tilbud, der gives på tværs af afdelingerne.

Vi lægger vægt på rummelighed og viser respekt for den enkelte borger.

Vi sikrer borgerne medbestemmelse gennem fælles dialog.

 

Det betyder, at vi i hverdagen…

 • lytter til borgernes egne ønsker
 • tilrettelægger behandlingen ud fra borgernes ønsker og formåen, med plads til forskellighed.
 • Der iværksættes altid den mindst indgribende, men fagligt mest hensigtsmæssige og forsvarlige foranstaltning.
 • italesætter borgernes ressourcer og egenskaber overfor pågældende selv.
 • borgeren mødes med forventning om at klare mest muligt selv - stiller passende krav, i forhold til borgerens kompetencer.
 • har faglige refleksioner over borgerens udvikling, med udgangspunkt i de mål/delmål der er beskrevet i behandlingsplanen.
 • vi er ægte i vores nærvær og møder borgeren i øjenhøjde.
 • skaber struktur og god stemning.
Vi samarbejder med eksterne- og interne samarbejdspartnere, så behandlingen har en helhedsorienteret tilgang omkring borgerens aktuelle behov.  

Rusmiddelcentret er en del af Social- og Sundhedsforvaltningen i Thisted Kommune.