Rusmiddelcentret
Korsgade 20/Munkevej 3
7700 Thisted
Telefon: 99 17 25 60
(Tryk 1)

Email: Rusmiddelcentret@thisted.dk


Visitationssamtale

Når du henvender dig i Rusmiddelcentret på Munkevej 3, vil du få en tid til en rådgivnings- og/eller en visitationssamtale. Ved første samtale vil der blive spurgt ind til din situation. Efterfølgende vil din sag blive bragt op på et teammøde, hvor det vil blive vurderet, hvilken behandling du skal tilbydes og hvem der bliver din behandler i starten. Du vil få tilsendt navn på din behandler, samt tid til første samtale.

Der afholdes teammøde hver onsdag.

Ved ansøgning og indstilling til døgnbehandling 

Ansøgninger om døgnbehandlingstilbud afgøres på et visitationsmøde, hvor centerlederen har bevillingskompetencen.

Du bliver oplyst om, hvornår mødet vil finde sted. Efter mødet vil du skriftligt blive underrettet om den afgørelse, der træffes. Der afholdes eksternt visitationsmøde hver 14. dag (tirsdag). 

Hvilken behandling du tilbydes afhænger af din situation, ønsker og tidligere erfaring med behandling. 

Bemærk

Uden en visitation/henvisning fra Thisted Kommune til døgnbehandling, skal du selv betale for behandlingen.

Det er ikke muligt efterfølgende at få pengene refunderet fra Thisted Kommune.

Dette er gældende både for alkohol og stof.