Aktiv komite

I Thisted kommune er der en Aktivkomite i hvert område.
Aktivkomiteens opgave er at arrangere og støtte op om aktiviteter for ældre i det enkelte område i samarbejde med de lokale foreninger der findes. Kommunen giver et beløb svarende til det antal personer over 60 år der findes i området, som tilskud til aktiviteter.
Aktivkomiteens opgave er ligeledes at være rådgivende i ældrepolitiske anliggender i forhold til lokalområdet.
Aktivkomiteerne afholder årsmøde hvert år i november måned, hvor der afvikles valg.
Man vælges for 2 år. (2 på valg det ene år, og 3 det andet år).
Alle over 60 år og førtidspensionister har stemmeret.

Aktivkomitéen på Åbakken består af:

Formand: Hanna Glinvad
Næstformand:  Bente Mark Sørensen
Kasserer: Hanna Glinvad
Sekretær: Annette Sohn
Aase Smed
Annie Nørgaard
Suppleant: Hanne Jensen
Suppleant: Jørn Alstrup