Bruger-/pårørenderådet opgaver og kompetencer:


Bruger-/pårørenderådet er et dialogforum mellem brugere/pårørende og ældrecentret.
Bruger-/pårørenderådets opgaver omfatter alene forholdene og hverdagen for centrets faste
beboere.

Bruger-/pårørenderådet repræsenterer brugere/pårørende ved f.eks. udarbejdelse af retningslinier for:
- centrets døgnrytme og aktivitetsniveau
- kostplaner
- samspil og kommunikation mellem personale og brugere/pårørende
- information til brugere/pårørende

Bruger-/pårørenderådet udtaler sig i forbindelse med udgivelse af tilsynsrapporter og tilsynsredegørelser.

Bruger-/pårørenderådet arbejder indenfor de givne økonomiske rammer og respekterer
overordnede målsætninger og værdigrundlag samt Servicedeklarationen på
ældreområdet.

Der afholdes som minimum 4 årlige møder.

 

Bruger-pårørenderådet på Åbakken

Lilly Houmark
Henny Skræm 
Kirsten Sørensen
Rita Holmgaard
Inge Hjort Olesen
Inge Thomsen
Anette Agesen