Hverdagen på Åbakken
Vi forsøger på Åbakken at skabe en hverdag med oplevelser, glæde og tryghed, med bevarelsen af beboerens kultur, traditioner og tidligere levevis samt skabe nærhed og trivsel, så der opleves sammenhæng i hverdagen.
Vi arbejder med at synliggøre betydningen af, at du som beboer på Åbakken holder dit fysiske og psykiske funktionsniveau ved lige og om muligt forbedrer det.
Det vil i praksis sige, at vi vil planlægge den pleje, omsorg og praktiske hjælp, du har brug for, ud fra princippet om, at vi støtter dig, der hvor du har brug for det, men ikke overtager ansvaret for eller opgaverne i dit liv. Dette med fokus på den rehabiliterende indsats.
Det vil også sige, at vi forventer, du deltager i hverdagens praktiske opgaver, med de ressourcer du har til din rådighed.
Vi tror, at din identitet, selvværd og glæde ved livet styrkes ved at være medinddraget i din hverdag, på det niveau du magter.
En stor del af hverdagen er det sociale liv, dette styrkes ud fra fællesskabet ved samvær, underholdning, spil, fælles arrangementer og fælles spisning.
Kontaktpersonens opgaver er at støtte dig i det du kan, at hjælpe med det du ikke kan, at planlægge pleje, rengøring og nye tiltag, som kan give dig livskvalitet, at støtte op om aftaler med dig og din familie.

Her på Åbakken arbejder vi udfra "Dansk Selskab for patientsikkerhed" projekt i "I sikre hænder".
Målet med projektet "I sikre hænder" er at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner - herunder mund og tandpleje.
Det sker ved, at medarbejderne får metoder til at systematisere deres arbejdsgange og øge fagligheden.
Åbakken har siden 2013 - sammen med resten af Thisted Kommune - arbejdet med projektet og det er nu ikke længere et projekt, men en naturlig del af hverdagen og vores måde at arbejde på.