Indflytning
Når du flytter ind, er det i store træk som at flytte ind i en almindelig lejebolig. Lejemålet er gældende fra d. 1. eller 15. i en måned. Lejekontrakten udfærdiges af Teknisk forvaltning ved Thisted kommune, og skal underskrives af såvel udlejer som lejer. Der skal betales indskud, ligesom der skal betales husleje samt forbrug på el, vand og varme. Opkrævningen sker automatisk, når lejekontrakten er sendt ind og ofte vil den første indbetaling lyde på to måneder, da huslejen er forudbetalt. Huslejen opkræves af Thisted kommune og henvendelse herom skal foretages til teknisk forvaltning på tlf. 9917 2202 eller 9917 2204.

I din nye lejlighed ligger en fejl- og mangelliste. Hvis du opdager fejl eller mangler, er det her, du skal registrere det. Listen skal returneres underskrevet til pedellen indenfor den første uge.