Måltider
Vi forbereder eller tilbereder mad, som bliver færdiggjort og serveret i Åbakkens bo-enheders fælles spisestuer. Her er det plejepersonalet, som sørger for at færdiggøre, servere og hygge ved bordene.

Læs mere i vores kostpolitik "Kostpolitik for beboere på Åbakken"
Du vælger selv, om du vil spise dine måltider i din egen bolig eller i bo-enhedens fælles spisestue. Kosten tilpasses den enkelte beboers behov, det vil sige, at der er mulighed for diæter samt superkost til småtspisende.
Gæster
Hvis du har gæster på besøg, kan du købe mad og kaffe på Åbakken. Dog kun på tidspunkter, hvor der vanlig serveres. Maden skal som hovedregel bestilles i køkkenet senest dagen før på tlf. 99 17 33 03.
Afbestilling af måltid
Hvis du skal i byen, kan du afbestille måltider, f.eks. middagsmad, senest dagen før kl. 13.


Morgenmad kl. 8.00 - 10.00

Formiddagskaffe i dagcenteret kl. 10.00

Frokost ca. kl. 11.30 bestående af håndmadder og evt. en lun ret

Eftermiddagskaffe kl. 14.30

Varm aftensmad kl. 17.30 bestående af to retter

Aftenskaffe inden sengetid