Velkommen til Åbakken
Personale og beboere byder nye beboere velkommen på Åbakken. Et velkommen skal også lyde til din familie og venner. Områdecentret er beboernes hjem, hvor omsorg, nærhed, trivsel og faglighed er i fokus. Den enkelte beboer er ekspert i eget liv. Vi møder dig der, hvor du er, og laver mål og delmål i samarbejde med dig med rehabilitering i fokus. Dermed yder vi hjælp til mestringsevne, og giver dig muligheden for at udvikle dit liv igennem medindflydelse.

Vi ved, det kan være svært at omstille sig til en ny lejlighed, nye omgivelser og nye mennesker. Vi håber, at vores velkomstpjece vil hjælpe med nogle af de mange spørgsmål, der uvilkårligt dukker op i forbindelse med indflytningen. Ønsket er at du skal falde til her hos os, og at du føler det er dit hjem.
Vores velkomstpjece er udarbejdet for at sikre, at du får dit hjemlige miljø med ind i din nye lejlighed. Hvis det er muligt vil sygeplejersken og din kontaktperson her på områdecentret besøge dig og evt. din familie før ind-flytningen for at lære dig at kende og høre, hvad der er værdifuldt for dig. Hvad du gerne vil have med dig, og hvad du synes vi skal vide om dine vaner, dit liv og dine interesser.
Mødet med sygeplejersken og kontaktpersonen gentages ca. 3 måneder efter indflytningen i forhold til gensidig opfølgning med hensyn til det gode samarbejde. Vi har skrevet en del om hverdagen på Åbakken i vores velkomsthæfte, som bliver udleveret i forbindelse med indflytningssamtalen. Vi vil gennemgå den med dig og din familie og uddybe eventuelle spørgsmål.


Vi har på Åbakken en velkomstpleje, du kan se ved at klikke her