Mad fra køkkenet

I Åbakkens køkken bliver der både lavet mad til beboerne på Åbakken samt mad til udbringning.

 
Frisk mad fra frost
Vi tilbereder og leverer friske, frosne middagsretter til hjemmeboende pensionister, som er visiteret til den kommunale madservice i Thisted Kommune. Her kan du læse vores brochure om vores frostmad. 
Du har også mulighed for at købe frostmad herfra, selvom du ikke er visiteret. Dog skal du eller dine pårørende selv stå for afhentning heraf.

Vores metoder ved tilberedning af mad og den efterfølgende lynfrysning bevarer et højt vitamin og næringsindhold i de færdige retter.
Ved at vælge frostmad giver det dig en frihed til selv at bestemme hvad du vil spise og hvornår (til middag eller aften). Du opnår en stor grad af fleksibilitet både for dig selv som menneske og for dine besøgende, samt i forbindelse med den hjælp du modtager af hjemmeplejen.

Valgfri menu
Vi tilbyder en valgfri menu, hvor der hver uge er ti hovedretter og ti biretter at vælge mellem. Menuplanen sammensættes så vi tager højde for sæsonens friske råvarer, årstider og traditioner ved f.eks. højtider.

Efter du har valgt de retter på menuplanen, som du kunne tænke dig, går der tre uger fra vi har modtaget din bestilling til middagsretterne er færdige og bliver leveret hos dig.

Hvis du ikke vælger mellem retterne på menuplanen, pakker vi automatisk de syv øverste retter.


Levering af maden på en fast ugedag

Maden bliver leveret en gang om ugen på en fast ugedag, og vi hjælper dig gerne med at lægge maden i din fryser.

Hvis du har spørgsmål til maden eller håndteringen af den, så er du hjertelig velkommen til at spørge, da det er det samme køkkenpersonale, som både tilbereder, pakker og kører ud med maden.

 
Tilberedning af maden

Maden kan du varme i en almindelig ovn eller i mikroovn. Det er din egen ovn eller mikroovn, som du skal benytte. Hvis du er afhængig af hjælp fra hjemmeplejen til at varme maden, anbefaler visitationen at der er en mikroovn i dit hjem. Du kan også læse vores vejledning: "Sådan behandler du frostmad"


Uddannet køkkenpersonale
I køkkenet arbejder der 10 dygtige og uddannede medarbejdere, foruden elever. Medarbejderne har taget en grunduddannelse som køkkenassistent, køkkenleder, ernæringsassistent eller økonoma. Lederen af køkkenet er derudover klinisk diætist, hvilket giver god mulighed for at tilgodese beboernes individuelle behov for ernæring.

Alle har efterfølgende deltaget i forskellige kurser for at dygtiggøre sig, til gavn for beboerne og øvrige modtagere af mad fra Åbakkens køkken.

Der er stor aldersspredning og erfaringsgrundlag blandt personalet. Det giver en fantastisk bredde i opgaveløsningen. Der er en god ånd i køkkenet, hvor vi tager hånd om hinanden.

På Åbakken har vi egen diætist, så beboernes individuelle behov kan tilgodeses.