Kvalitetstandard
Åbakken arbejder ud fra kvalitetsstandarden for områdecentre i Thisted Kommune. Denne omhandler alle serviceydelserne, som tilbydes på områdecenteret. Kvalitetsstandarden er udarbejdet med udgangspunkt i loven om Social Service §83 samt 84 og omhandler: rengøring, tøjvask, indkøb, ernæring, træning, fysisk og psykisk pleje og omsorg. Derudover beskriver standarden regler, retningslinjer og arbejdsgange i forbindelse med medicinhåndtering og brugen af nødkald. Standarden omhandler også omstændighederne i forhold til anden hjælp og det praktiske omkring vedligehold af lejlighed.


Thisted kommunes hjemmeside