Værdigrundlag

Her er vi alle i samme båd, og vi arbejder ud fra et værdisæt, som vi er stolte over at kunne præsentere i vores maleri, som er blevet skræddersyet til os af kunstmaler Kirstine Frøkjær

Værdibåd

Vores værdier

På områdecentret Åbakken arbejder vi alle ud fra fem grundlæggende værdier:

Livskvalitet
Grundstemning af glæde, samhørighed, selvfølelse og aktivitet

Faglighed
At videreudvikle sig, være proaktiv og se helhedsløsninger

Ligeværdighed og respekt
Alle mennesker har en værdi, som skal anerkendes

Fællesskab
At mennesket fungerer i et socialt fællesskab gennem samarbejde, omsorg og teamwork

Ansvarlighed
Påtage og afgive ansvar

 

Vi skaber rammerne for det gode hverdagsliv