Kontakt information


Fra den 1. april 2021 har de 3 demenskoordinatorer nyt stillested på de to demenskraftcentre:
Fjordglimt i Sennels og Sct. Thøgersgaard i Vestervig


Henvendelse fra borgere:
De tre demenskoordinatorer kan som udgangspunkt træffes i tidsrummet kl. 8-15.


Henvendelse fra samarbejdspartnere:
Der laves en observation i CURA med beskrivelse af udfordring og ønske om faglig sparring.
I CURA vil demenskoordinatorerne stå på Stamdata som intern netværk hos de borgere, der har tilknytning til demenskoordinator.


Som udgangspunkt er ansvarsområderne opdelt geografisk:

Nord-øst:
Pia Søe Larsen
Fjordglimt - telefonnummer 99173860
Centre: Vibedal, Fjordglimt, Trye og Solhjem
Udeområdet: Team Nord (Hannæs) + Team Thisted Øst

Nord-vest og Midt:
Gitte Dahlgaard
Sct. Thøgersgaard - telefonnummer 99173330
Fjordglimt - telefonnummer 99173860
Centre: Solgården, Fyrglimt, Dragsbæk, Klitrosen og Kristianslyst (Eng og Park)
Udeområdet: Team Thisted Vest + Team Nord, samt det nordlige af Team Midt

Syd og Midt:
Gitte Høj Jensen
Sct. Thøgersgaard - telefonnummer 99173330
Centre: Friplejehjemmet, Åbakken, Kløvermarken, Kastaniegården og Sct. Thøgersgaard
Udeområdet: Team Syd og Team Midt