Kontakt os
Leder af Fjordglimt og Sct. Thøgersgaard

Yvonne Tilsted
 
Ældrecenter Fjordglimt
e-mail: fjordglimt@thisted.dk
Tlf.: 99 17 38 60

HistorieFjordglimt blev inviet i april 1968 og havde da 20 plejehjemspladser. Allerede tre år senere udvides hjemmet med endnu 6 pladser, og frem til 1989 var der således 26 plejehjemspladser på Fjordglimt.

Den 1. maj 1989 åbnedes et af landets første skærmede afsnit i kommunalt regi - Regnbuen. Det viste sig hurtigt nødvendigt med flere pladser for de middel til svært demente med udad reagerende adfærd, og Regnbuen blev i oktober 1992 udvidet til 13 pladser, hvoraf den ene kunne bruges som aflastningsplads. Herudover var der Lunden med 10 almene plejehjemspladser og en aflastningsplads.

Indtil 1. marts 2005 har der været køkkenfunktion, hvor maden også blev bragt ud til områdets pensionister. Den 1. marts 2001 ophørte madudbringningen, og køkkenet lavede herefter kun mad til beboerne på centret.

Med ændringen til integreret pleje i 1990 i hele Thisted Kommune skulle to kulturer lære at arbejde sammen. Den tidligere hjemmepleje og plejehjem blev slået sammen i én organisation under en fælles ledelse.

Samtidig oprettedes ældrekomiteen. Der har i alle årene været et godt samarbejde, til stor glæde for alle ældre i området.

1. februar 2001 fik Fjordglimt mulighed for at modtage en dagcenter klient ugens 5 dage. Samtidig blev det muligt at trække på terapeuter til vedligeholdelses- og genoptræning.

I 2003 godkendte byrådet et byggeprojekt ved Fjordglimt på godt 30 mill. kr. efter Bo-Leve miljø princippet. Byggeudvalget gik i gang med planlægningen, og det blev besluttet at bygge Bo-Leve miljø Huse. To Huse med hver 7 lejligheder til middel til svært demensramte, et Hus med 10 lejligheder til almene plejeboliger og et Hus med 10 lejligheder til personer med middel til svær psykisk sygdom. Byggeriet blev sat i gang 2004, og december samme år blev Hus 1 og Hus 2 taget i brug. Hus 4 stod færdig til indflytning 1. marts 2005 og Hus 3 den 15. november 2005. Herefter blev servicebygningen færdigrenoveret i april 2006. Fra 2016 er der kun demensramte beboer på Fjordglimt.

Det stiller store krav til personalets faglige kompetencer og indlevelsesevne.