Værdigrundlag

Værdier for Fjordglimt

 

-Et godt sted at bo
-Et godt sted at arbejde

 

Målsætning for et godt sted at bo:

Beboerne på Fjordglimt skal sikres den bedst mulige hverdag.
I samarbejde med beboeren, dennes familie eller øverige netværk vil vi hjælpe den enkelte til at opretholde eller genetablere en dagligdag med størst mulig fysisk, psykisk og social velvære.

For at kunne nå dette mål har vi defineret grundlaget for "Den gode pleje".

 • Det er værdifuldt at hidtidige livsmønstre, vaner m.v. danner rammerne for den enkelte beboers dagligdag.

 • Det er værdifuldt at plejen og omsorgen tager udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker og muligheder og at beboeren medinddrages og får medansvar for sin dagligdag.

 • Det er værdifuldt at beboerne oplever en god og tryg hverdag, der er så tæt på deres tidligere liv som muligt.

 • Det er værdifuldt at beboerne oplever en ærlig og omsorgsfuld kontakt med os.

 • Det er værdifuldt at de pårørende føler tryghed og har tillid til os.

 • Det er værdifuldt at vi har gode samarbejdsrelationer "i og ud af huset" så beboeren oplever helhed i sin dagligdag.

 

Målsætning for et godt sted at arbejde

Fjordglimt skal være en god arbejdsplads, hvor ledelse og medarbejdere i fællesskab sikrer et sundt arbejdsmiljø, der giver de bedste muligheder for at den enkelte kan opleve trivsel, glæde og stolthed i sin arbejdsdag.

For at kunne nå dette mål har vi defineret grundlaget for "Den gode arbejdsplads".

 • Det er værdifuldt at vi drager omsorg for hinanden.

 • Det er værdifuldt at vi viser respekt og er ærlige og loyale i forhold til hinanden.

 • Det er værdifuldt at vi er velinformerede om forhold, der berører vores arbejde og arbejdsplads.

 • Det er værdifuldt at vi har "menneskeledelse".

 • Det er værdifuldt at vi har en tryg, sund og sikker arbejdsplads.

 • Det er værdifuldt at vi er omstillingsparate og løvende tilegner os ny viden.

 • Det er værdifuldt at arbejdet er velorganiseret og at ressourcer og kompetencer udnyttes bedst muligt.

 • Det er værdifuldt at vi har indflydelse, medbestemmelse og tager ansvar.

 • Det er værdifuldt at vi får mulighed for fælles sociale oplevelser gennem vores arbejdsplads.