Elever

Elever

Fjordglimt er også en uddannelsessted for Social og sundhedsassistenter (SSA) og sygeplejestuderende.
Vi har uddannede praktikvejledere som i samarbejde med eleven og ledelsen tilrettelægger praktikforløbet