Aktivgruppen v/Fyrglimt

 

Annalise Hansen, formand
tlf. 97962061 - 20489261
Valgt i 2019

E-mail: abhansen@mvhnail.dk

Kai W. Jensen, næstformand
tlf. 97962071 - 23257237
Valgt i 2020

E-mail: kaiwj@mvb.net

Meta Jespersen, kasserer og redaktør på "Glimtet"
tlf. 97965271 - 6134 9731
Valgt i 2019

E-mail: metajespersen@gmail.com

Vakant. Ingen ønskede at stille op

Maja Nørby

tlf. 29820677

valgt i 2020

Ingrid Sørensen, husrepræsentant

Frida Gundersborsg, supleant, kontakt for motionsrum
tlf. 60681462
Valgt i 2020
E-mail: f.gundersborg@gmail.com

Tage Kristensen, suppleant
tlf. 20922500
Valgt i 2020

E-mail:febberstedvej@gmail.com

Teamledere: Inga Justesen, Ældrecenter Fyrglimt 

Aktivitetsmedarbejder: Dorthe Boesen