Hvad er Fyrtårnet

Fyrtårnet er målrettet dig med et aktivt misbrug af alkohol eller hash. Boligerne er her et-rumsboliger med køkkenniche og eget bad. 

Der er fællesvaskeri. Forståelsen for dine særlige livsvilkår er hjørnestenen i botilbuddets bestræbelser på at sikre dig det bedst mulige liv. Din adfærd skal være forenelig med det at bo i et fællesskab. Der vil i samarbejde med dig og dine pårørende blive lagt en plan med udgangspunkt i dine vaner og behov.

Praktiske oplysninger

Overvejer du at søge en plads på Fyrtårnet, skal du henvende dig til Visitation og Hjælpemiddeldepotet på mail visitation@thisted.dk eller ringe på tlf. 99 17 19 10. Her vil medarbejdere med særlige kompetencer i forhold til at hjælpe borgere med misbrug kunne give dig råd og vejledning om det rette tilbud.

Boligvisitationen sker i samarbejde med Socialafdelingen. Bliver du bevilget ophold på Fyrtårnet, sker dette til en afklaringsplads, hvor det vurderes, om Fyrtårnet er det rette tilbud til dig. Afklaringspladsen bliver du som udgangspunkt bevilget i en 3-måneders periode, hvor efter det besluttes, om du tilbydes en fast bolig.