Arbejdsmiljøet

Sådan fremmer vi arbejdsmiljøet:

Vi har alle en opgave i at fremme det gode arbejdsmiljø på Højtoftevej 50. Dette forvalter vi ved alle tager medansvar for at dette kan lade sig gøre.

På Højtoftevej 50 skal vi tale om tingene - også hvis det er svære emner. Det kræver, at vi er trygge ved hinanden, når vi er trygge ved hinanden, har vi også tillid til hinanden. Tillid kommer ikke af sig selv. Derfor er vi opmærksomme på at vi ikke svigter hinanden - heller ikke når vi er pressede.