MED Udvalg

MED Udvalg

Boenheden Højtoftevej 50 er en del af Thisted Kommune og dermed også en del af dennes MED-organisering.

Derfor er der også et lokal-MED på Højtoftevej. Lokal-MED består af leder, TR, AMR og repræsentanter for de faggrupper der er ansat her.

I Lokal-MED drøftes alt, hvad der har at gøre med ansættelsesforhold, økonomi, arbejdsmiljøforhold, samarbejde, arbejdstidsplaner, samt meget mere.

Da vi er en del af Thisted Kommunes MED-system drøfter vi også hvad der kommer fra Område-MED og Hoved-MED. Endelig prøver vi også et komme med vore bidrag til disse.