Sygdom og fravaer

Sygdom og fravær:

Formålet med fraværspolitikken i Thisted Kommune er at skabe et arbejdsmiljø med engagerede medarbejdere med en stor grad af trivsel i arbejdet.

Alle kan blive syge - og  hermed blive sygemeldt. Opgaven består herefter i, at medarbejderen kommer tilbage i jobbet som muligt tilbage, enten som delvist- eller helt raskmeldt.

Både medarbejder og ledelse har et ansvar for, at forebygge sygdomsforløb. For at leve op til vores ansvar er det vigtig, at der er åbenhed om sygefraværet og vilje til dialog om løsninger. Derfor vil der i tilfælde af længerevarende sygdom løbende blive afholdt syge- og omsorgssamtaler med henblik på tilbagevenden til arbejdet.