Velkommen til ny medarbejder

 

Velkommen til ny medarbejder:

På Bostedet vil du, som ny medarbejder i den første tid følge en erfaren medarbejder så du bliver bekendt med alt det nye - og beboerne bliver trygge ved dig. Du vil få en introduktion i arbejdsmiljøarbejdet på stedet, i forflytninger og magtanvendelser, pædagogisk tilgang og meget mere. Du tilknyttes desuden en mentor.

Mål:

Det er værdifuldt, at der sker læring på jobbet og at personalet får mulighed for efter-videreuddannelse.

På Højtoftevej udvikler vi personalesamarbejdet ved: Åbenhed - lydhørhed og respekt for hinanden.

Personalet har indsigt og indflydelse på udviklingen på organisationen gennem MED-systemet, personalemøder og ved synlig ledelse.

Vi tror på, at vi får tilfredse og dygtige medarbejdere og kolleger med stor arbejdsglæde ved åbenhed og tillid. Derfor er vi alle ansvarlige for at bidrage til faglig udvikling og høj trivsel for såvel beboere som medarbejdere.

Vi arbejder i teams. Vi bruger hinandens faglige kunnen. Vi udvikler os gennem intern og ekstern undervisning og vi tilbyder supervision.