Velkommen

Velkommen

På Højtoftevej er vi meget glade for at modtage studerende i praktik. Vi er stolte af det, vi laver, men vi vil gerne udfordres af dig, så vi forventer at du er nysgerrig og spørgende.

Praktikvejledere for:

Pædagogstuderende:  Henvendelse til Søs D. Jensen, 71 78 25 03, sdj@thisted.dk

Pædagogisk Assistent studerende: Henvendelse til Søs D. Jensen, 71 78 25 03, sdj@thisted.dk

Emner, du skal have vejledning i: 

  1. Gennemgang af vores hverdag, beboere, struktur, magtanvendelse, pleje, socialfaglig dokumentation, beboer-økonomi og kost.
  2. Alt omkring planlægning af vagter, afspadsering og gældende regler herfor.
  3. Beboernes ret til selvbestemmelse og beboermøder med rum til medbestemmelse.
  4. Kommunikation i forhold til vores beboere.
  5. Forflytning og pædagogiske arbejde i relation til dette.
  6. Organisation, økonomi og ledelse.
  7. Diagnoser - og pædagogisk og plejemæssig kompensation for disse.

 Din praktik vil handle meget om kommunikation. Den kommunikation, der foregår mellem to mennesker, hvor den ene ikke kommunikerer verbalt. Du vil blive introduceret for en verden, hvor det mindste vink kan betyde en verden til forskel for netop denne person. Det at blive forstået, set og mødt er lig med selvbestemmelse over eget liv.

Du kan læse mere i uddannelsesplanen for pædagogstuderende her

Du kan se praktikpladsbeskrivelser her:

1. praktikperiode

2. og 3. praktikperiode

 Hvis du skal i praktik som pædagogisk assistent (PAU), så kontakt os. Uddannelsesplan er under revision. 

Vigtigt af vide:

Da vi er et døgntilbud, har vi indrettet os således, at det meste pædagogiske arbejde ligger eftermiddag/aften og i weekender. Du skal derfor være klar til langt overvejende at arbejde eftermiddag/aften og hver anden weekend.