Ferier

Ferier

Der er som udgangspunkt ikke udgifter forbundet med at modtage støtte efter Servicelovens § 85. Dette gælder også ferier. Beboeren betaler kun for egne udgifter i forbindelse med ferien. Højtoftevejs drift betaler for løn og øvrige udgifter for personalet.

Da beboerne på Højtoftevej har brug for at være i kendte og forudsigelige rammer, arrangeres der ikke ferier af længere varighed. Derimod kan det være muligt med kortere ferier, udflugter samt arrangementer hjemme.