Målgruppe

Målgruppen for Klitrosen som tilbud findes indenfor to forskellige kategorier.

Psykiatri

Voksne mennesker med almene psykiatriske lidelser, der har behov for et længerevarende døgndækket botilbud, og har brug for støtte og hjælp. Den almene psykiatriske borger, med en psykiatrisk struktur, som evner at indgå i et miljø-terapeutisk tilbud.

Senhjerneskadede

Borgere, som efter neurologisk udredning og rehabilitering, har brug for et længerevarende botilbud. Gruppen er kendetegnet ved omfattende kognitive- og fysiske vanskeligheder.