Vision

Vi skaber rammerne for det gode hverdagsliv

Vi vil ud fra vort værdigrundlag fremhæve respekten for forskelligheden, give mulighed for sociale relationer og skabe en tryg ramme omkring dagligdagen.

Vi vil have et plejecenter, der er tæt indvævet i det lokale samfund, som er åbent og tilgængeligt og som i størst mulig omfang inddrager pårørende, familie, netværk og frivillige, i det omfang beboerne kan rumme det.

Vi vil give vores beboere et godt hverdagsliv så tæt på deres ønsker som muligt. Et hverdagsliv hvor de inddrages i dagligdagens gøremål. Her spiller det åbne køkkenområde en central rolle både for de praktiske gøremål, men også for dagligt samvær og hygge over maden beboere og personale imellem.

Vi vil have fokus på en omsorgskultur med egenomsorg. Ud fra den enkeltes behov arbejder vi kontinuerligt mod at skabe flere aktiviteter i hverdagen. Aktiviteter ud af huset, spontanitet og sjov og opmuntring og støtte til vedligeholdelses træning.