Ansatte

På Kristianslyst er der ca. 85 fastansatte.

Af faggrupper har vi:
- social-og sundhedshjælpere
- social- og sundhedsassistenter
- sygehjælpere
- sygeplejersker
- køkkenassistenter
- økonoma
- administrativ medarbejder
- pedel
- leder

Plejepersonalet er delt i 3 grupper tilhørende enten Bøgehuset, Enghuset eller Parkhuset.