Brugerpårørenderåd

Brugerpårørenderådet ved Områdecenter Kristianslyst beskriver sig selv således:

På plejecentret Kristianslyst har vi et bruger- pårørende råd, som er sammensat af beboere, pårørende, ældrekomité og ledelse. Vores opgave er, at varetage beboernes interesser i det daglige liv i og omkring plejecenteret.

Rådet mødes 4 gange om året og referatet bringes i Kristianslyst Posten, der kan købes på centeret, og et opslag på tavlerne i husene.

Vi opfordre hermed alle til at komme med nye ideer, så vi i fællesskab kan skabe en god, behagelig og værdig hverdag for beboerne.

Hvis man ønsker et emne behandlet i Rådet kan henvendelse ske til:

Brugerpårørenderådet ved Områdecenter Kristianslyst er:

Beboerrepræsentant:

Inger Pedersen, Enghuset, lejl. 9 

30892665 

Pårørende repræsentant:

Holger Bladtkramer, Markvænget 37, Thisted

 

 

 

Elise Hove, Ullerupvej 2, Hurup

20489273

mail: rho@mail.dk 

Ældrekomité repræsentant:

Inger Maria Poulsen, Refsvej 33, Thisted

97926054 

 

Ledelses repræsentant:

Lise Ørbæk Knudsen, Leder

99173942