Kristianslysts Historie

Kristianslyst ligger i udkanten af Thisted bys vestlige del. Den ligger tilbagetrukket fra vejen med et stort omkranssende parkområde og udsigt ned over kolonihaverne.

Lidt historie:
I 1917 købte Thisted Købstad  gården ”Kristianslyst”. De første beboere flyttede ind i gårdens stuehus i 1917. 1925 opførtes hovedfløjen, 1936 blev østfløjen bygget, 1946 kom vestfløjen og i 1968 den hvide tilbygning. Af disse bygninger er der ingen tilbage.
Det gamle stuehus fra 1788 var i brug indtil 1976, hvor det blev revet ned for at give plads for en ny fløj, der stod færdig i december 1977. Herefter gik man i gang med at modernisere det gamle. Ved udgangen af 1978 var man færdig, og havde nu et hjem med de faciliteter, der forventedes på et moderne plejehjem. I 1989 blev der indrettet nyt køkken, og terapilokalet ændret til cafeteria.

Det nye Kristianslyst:
Der var stilstand i byggeriet indtil i 1996, hvor projekteringen af 40 ældreboliger med tilhørende fællesområder startede. Første spadestik blev taget i efteråret 1997, og byggeriet afsluttes 1. oktober 1999, så Kristianslyst henstår som et moderne nybygget, smukt ældrecenter.