Kvalitetsstandard

I Thisted Kommunes kvalitetsstandard kan du læse om de muligheder der er for hjælp indenfor følgende områder:

Personlig pleje og hjælp:
               Praktisk hjælp:             Anden hjælp
- ernæring                                  - rengøring
- medicingivning                          - tøjvask                       "Egen tid"
- træning                                    - indkøb
- fysisk / psykisk pleje/omsorg                                        Tryghedsalarm


Kvalitetsstandard for Plejecentre i Thisted Kommune.