Boenhed Sct. Thøger

I enheden er der 7 lejligheder. Her lejlighed er ca. 40 kvadratmeter.

Fra fællesrummet er der direkte adgang til lejlighederne. Fællesrummet fungerer som samlingspunkt i vores hverdag. Her foregår der forskellige aktiviteter som fællesspisning, sang og musik m.m.

Da vi er en lille fast personalegruppe, med stor kendskab til den enkelte, arbejder vi målrettet frem imod, at skabe relation gennem tryghed og kontinuitet i hverdagen.

For os er det vigtigt, at alle med tilknytning til Sct. Thøger, må føle sig velkommen og som en del af fællesskabet. Vi er åbne og imødekommende for spørgsmål og forslag omkring nye tiltag i hverdagen.

Vores målsætning er bl.a.

-         at skabe tillig og tryghed gennem nærhed og tæt kontakt.
-         at skabe en forenklet, men indholdsrig hverdag.
-         at tilpasse aktiviteter, med udgangspunkt i den pædagogiske og anerkendende
           tilgang, ud fra den enkeltes ressourcer, vaner og behov.
-         at skabe et trygt og overskueligt miljø.
-         at skabe et godt samarbejde med pårørende, baseret på åbenhed og gensidig
          respekt.

-/media/omsorgsforvaltning/institutioner/sct thogersgaard/dsc00454.jpg  -/media/omsorgsforvaltning/institutioner/sct thogersgaard/dsc00455.jpg

-/media/omsorgsforvaltning/institutioner/sct thogersgaard/dsc00456.jpg  -/media/omsorgsforvaltning/institutioner/sct thogersgaard/dsc00457.jpg

Billeder af lejlighed kan ses under enhederne Prins Buris og Liden Kirsten.

Præsentation af personalet i Sct. Thøger.
Der er fast tilknyttet 10 medarbejdere til bo enheden, et køkken og rengøring assistent, SSH' er og SSA'er i dag- og aftenvagter og 2 nattevagter i hele huset. Dette team varetager sammen med teamleder den totale pleje/omsorg omkring  dig i alle døgnets timer i samarbejde med andre faggrupper så som læge, fysioterapeut, fodplejer, frisør mfl.
Der vil i perioder være tilknyttet social- og sundhedsassistent elever til bo enheden.

Information
På opslagstavlen i spisestuen orienterer vi dig om de arrangementer, der foregår i huset, som du er velkommen til at deltage i.

På opslagstavlen er der billeder af det tilknyttede medarbejderteam.
Kontakt fra pårørende er mest hensigtsmæssigt i tidsrummet kl. 10.30 – 12.00, kl. 14.00 – 16.30 og kl. 19.00 – 20.30 på direkte tlf. 99 17 33 42.