Kvisten

Hvad er en midlertidig plads ?
Du kan søge om midlertidigt ophold, hvis du har et særligt behov for omsorg/pleje.

Hvad er formålet ?
- At forebygge indlæggelse på sygehus.
- At vedligeholde og genvinde færdigheder i forbindelse med sygdom og sygehusindlæggelse.
- At give ægtefælle mulighed for ferieafvikling.
- At afklare funktionsevne med henblik på fremtidig boligform.
- At varetage pleje og omsorg i livets sidste fase

Hvordan kommer man på midlertidig ophold:
Thisted Kommune´s visitatorer visiterer til et midlertidig ophold.

Hvordan ser det ud ?
Kvisten ligger på 1. sal med flot udsigt til Vestervig Kirke og højene. Kvisten består af 7 stuer med eget toilet / håndvask. Fjernsyn-  telefonstik og internetadgang forefindes. PC skal selv medbringes - kode udleveres ved henvendelse til personalet.
På gangen er der 2 handikapvenlige badeværelser, fælles køkken/alrum og opholdsstue med fjernsyn. Egen postkasse ved døren til egen stue.
Hvordan indrettes dagligdagen:
Morgenbuffet serveres fra kl. 7.30, alt efter beboerens individuelle ønsker.
Frokost kl. ca. 11.15.
Eftermiddagskaffe kl. 14 - 15.
Aftensmad 2 retter kl. 17.45.
Aftenkaffe ca. kl. 20.00.

Vi prioriterer hygge og samvær med beboerne, men det er selvfølgelig valgfrit, om du vil spise din mad hos dig selv eller i køkken/alrummet.

 /upload/omsorgsforvaltning/institutioner/sct thogersgaard/billeder/img_3760.jpg /upload/omsorgsforvaltning/institutioner/sct thogersgaard/billeder/img_3759.jpg

 /upload/omsorgsforvaltning/institutioner/sct thogersgaard/billeder/dsc00399.jpg /upload/omsorgsforvaltning/institutioner/sct thogersgaard/billeder/dsc00397.jpg

Mål og aktiviteter:
- At bevare og udvikle beboernes- borgernes funktioner i størst mulig omfang. (fysisk, psykisk og socialt).
- At borgeren kan komme hjem og fungere på en for borgeren tilfredsstillende måde.
- På bedste vis sikre borgeren en værdig afslutning

Handlingsplan:
- Med udgangspunkt i vores faglighed og den overordnede målsætning, sammen med borgeren, laves diverse screeninger og observationer indenfor 1. døgn, samt der udarbejdes fælles delmål med tilhørende handleplaner i løbet af de første 2 uger. (helhedsbeskrivelse, funktionsbeskrivelse, daglig handleplan).
- At dagligdagen- handlingsplanen tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og behov:
- at borgeren vedvarende opfordres at gøre det de selv kan.
- at tilbyde kærlig omsorg og pleje i det afsluttende livsforløb.
- at vi er opmærksomme på at gøre brug af og aktivt inddrage netværket og andre samarbejdspartnere.(ex. gerontopsyk., palliativ team, præst).
Hvis det overordnede mål for borgeren er at opnå et højere funktionsniveau, udarbejdes sammen med fys. og ergo et intensiveret genoptræningsforløb.
- Være opmærksomme på hvilke muligheder hjælpemidler kan give den enkelte borger.
- At den enkelte borger får mulighed for at benytte dagcenter og træningssalen, og derved bliver holdt i gang på flere måder, afhængig af den enkeltes ønsker, behov og ressourcer.
Velkomstfolder til Midlertidige pladser samt kvistens husregler:

Velkomstfolder

Kvistens husregler

Hvem arbejder her ?
Teamet består af 6 medarbejdere: sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, køkken- og rengøringspersonale, pedel.
I perioder er der tilknyttet social- og sundhedsassistent elever.
Vi arbejder sammen med teamleder, fys- og ergoterapeuter, læger, palliativt team, gerontopsykiatrien, almen psykiatrien mfl.
Kontakt fra pårørende er mest hensigtsmæssigt i tidsrummet kl. 10.30 – 12.00,  og kl. 19.00 – 20.30 på direkte tlf. 99 17 33 37.