Sct. Thøgersgaard´s Bus

Bussen:

I 2012 fik vi ny bus som beboere, pårørende, personale, og byens borgere har været med til at finansiere. Det er en topmoderne bus med lift og lækker comfort, med plads til 8 personer + chauffør, hvoraf 2 kan være kørestolsbrugere.
Foreningen bruger-pårørende rådet ved Sct. Thøgersgaard varetager bussens interesser og drift.

Vi var så heldige at familien Nyby fra USA i 2014 har doneret 200.000 kr. til bussen. Hvert år i 20 år dækker det vægtafgift og forsikring. Benzin og vedligeholdelse skal betales via brug af bussen, og det er i bruger-pårørende rådet vedtaget, at det skal være brugerne af bussen, der betaler dette. Buskort med 6 køreture kan købes i dagcenteret.

Beboere/pårørende på Sct. Thøgersgaard kan leje bussen mod forevisning af kørekort til alm. bil samt start- og km. penge til gældende takster.