Hvad vil vi

Hvad vil vi

Vi er 60 engagerede og kompetente medarbejdere, som i dagligdagen er tilknyttet de enkelte bo-enheder. Alle medarbejdere har bestået et "Pædagogisk grundforløb" med henblik på at styrke medarbejdernes personlige og faglige kompetencer for at kunne løfte de mange udfordringer som medarbejderne kan opleve i samspillet med beboerne. Pædagogikken er som en dans, hvor vi forestiller os, hvordan det er for den ældre, hvad oplever den ældre? På den måde får vi lettere øje på mulighederne for flere ganske almindelige stjernestunder. Vi finder den fælles rytme, og vi "byder borgerne op til dans", vi hjælper dem med at opleve, at livet stadig er værd at leve med fokus på egenomsorg og selvbestemmelse samtidig med at arbejdsglæden og den faglige stolthed højnes.

Vi er et dejligt hjem for demensramte beboere bestående af 5 bo-enheder:

Bo-enhed Sct. Thøger med 7 lejligheder .
Bo-enhed Liden Kirsten med 10 lejeligheder.
Bo-enhed Prins Buris med 11 lejligheder.
På 1. sal Kvisten med
7 midlertidige pladser med tilknyttet Træningssal.
Dagcenter i hjertet af huset.

Denne tilknytning giver mulighed for at skabe nærhed og relation til beboeren og dennes pårørende i den enkelte bo-enhed, og derved fremmes faglighed, tryghed, trivsel, omsorg og arbejdsglæde.!!! Gennem en ældrepædagogisk tilgang og med udgangspunkt i det enkelte menneske vil vi styrke beboerens selvhjulpenhed og mestring i eget liv, så hverdagen fungerer bedst muligt for den enkelte.

Tværfagligt samarbejde
De 60 ansatte er en sammensat gruppe af, husassistenter, hjemmehjælpere, social-og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, sygeplejersker, pedel, sekretær, beskæftigelsesvejleder, fleksjobber, leder og teamledere.
Denne gruppes faglige kompetence spænder vidt, og med fælles mål og udnyttelse af hinandens ressourcer, opnås et godt og tværfagligt samarbejde til glæde for beboere, pårørende og personale.

Sct. Thøgersgaards og Fjordglimts MED - udvalg.
Består fra medarbejdersiden af fra begge centre: arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, 1 valgt medarbejder fra køkken, dagcenter og pleje, teamledere samt fælles leder.
Formålet er at bygge bro imellem os alle til glæde for beboere, pårørende og hele personalegruppen..

Ledelse.
I tæt samarbejde med tillidsrepræsentant, arbejdsmiljø repræsentant og områdecentrets MED- udvalg  samt bruger-pårørende råd og husets Aktivkomite ønsker vi, at miljøet skabes af respekt, ansvarsfølelse, høj faglighed, åbenhed, nærvær, højt informationsniveau, medindflydelse, udvikling, rummelighed og humor, så der opnås arbejdsglæde, trivsel og godt tværfagligt samarbejde, hvor alles ressourcer bruges og den enkelte oplever at være en vigtig og betydningsfuld del af fællesskabet.