Indflytning

1.

Efter du er blevet godkendt af visitator til en plejebolig får du tilsendt fra Thisted kommunes Ejendomsafdeling: En lejekontrakt samt ansøgning til boligstøtte, varmehjælp og lån til indskud. Vedlagt er vedligeholdelsesreglement og husorden for Thisted kommunes ældreboliger.


2.


Indflytning kan finde sted til den 1. eller den 15. i måneden, når indskud og husleje for den første måned er betalt.


3.


Vi kontakter dig eller dine pårørende telefonisk for at tilbyde dig en lejlighed, sender velkomstfolder samt aftale et møde på Sct. Thøgersgaard, hvor du og dine pårørende bliver vist rundt i huset og i din lejlighed.

Hvis det er muligt vil vi gerne aflægge dig et besøg i dit eget hjem for at møde dig på hjemmebane og få et indtryk af din dagligdag.

Velkomstfolder, der indeholder:

 

· 

Praktiske oplysninger i forbindelse med indflytning.
Praktiske oplysninger

 

· 

Betalingsaftaler til apotek, fodpleje, frisør, Matas, trivselskasse.

 

· 

Pjecen ” Her er dit liv”, som vi gerne vil have, I udfylder inden indflytningen. Se pjecen her

 

· 

Kvalitetsstandard for ydelser på indeområdet.


4.


Efter indflytning bliver du inviteret sammen med dine pårørende  til en indflytningssamtale sammen med din kontaktperson og social- og sundhedsassistenten, der er tilknyttet din enhed, hvor I får etableret et samarbejde og drøftet hvad er vigtigt for dig i din hverdag samt bo-enhedens dagligdag og husets øvrige tilbud.
Ligeledes noteres relevante oplysninger vedrørende din plejeomsorg, medicin mm.  i den elektroniske beboer journal, som er vores arbejdsredskab til dokumentation.

 5.

Efter ca. 1 måned får du en "Afgørelse om personlig og praktisk hjælp", hvor du kan se den hjælp du modtager. Formålet er at sikre at hjælpen svarer til dine behov og med mulighed for at klage inden for 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen, hvis du ikke modtager den hjælp du har ret til.

Håber du bliver glad for dit nye hjem og du og din familie får en dejlig tid på Sct. Thøgersgaard. !