Målsætning og værdigrundlag

At beboerne på Sct. Thøgersgaard oplever trivsel og livskvalitet.
-            hvor hverdagsrehabiliteringen / ældrepædagogikken indgår som en naturlig del af beboerens hverdag.

At pårørende indgår som en naturlig del i beboernes liv, at de føler sig velkommen og som en del af huset.

Vi ønsker at miljøet på Sct. Thøgersgaard skabes af:
-           Respekt
-           Ansvarsfølelse
-           Høj faglighed
-           Åbenhed
-           Nærvær
-           Høj informationsniveau
-           Medindflydelse
-           Udvikling
-           Rummelighed
-
          Humor
Så der opnås arbejdsglæde, trivsel og godt tværfagligt samarbejde, hvor alles ressourcer bruges og den enkelte har oplevelse af at være vigtig.

Sct. Thøgersgaard er et åbent center hvor byens borgere er velkommen.