I år 2010 var vi med i en landsdækkende udvikling af kvalitetsmåling af ældres trivsel og livsvilkår.

Projektet mundede ud i 9 målepunkter:

1. Fysisk velbefindende
2. Psykisk velbefindende
3. Meningsfulde aktiviteter
4. Sociale relationer
5. Værdighed
6. Individuelle hensyn
7. Selvbestemmelse
8. Tryghed
9. Fysiske rammer

som giver et samlet billede af vore beboeres trivsel og livskvalitet.

To gange årligt interviewes beboerne af udvalgte personer. Spørgeskemaet ser således ud.
Når den ældre borger har svaret på spørgsmålene scores der et antal point.
Alt efter pointantallet scorer man GRØN = har trivsel og livskvalitet. GUL = der er forbedringsmuligheder. RØD = der er akut behov for forbedringer.
Hvis den ældre borger ikke selv kan svare på spørgsmålene er der et støtteredskab, som fortæller hvilken adfærd det forventes beboeren skal have, for at score point på det enkelte spørgsmål.
e spørgeskema. Resultatet gennemgåes og drøftes på boenhedernes teammøder. Tiltag / forandringer iværksættes med fokus på beboernes individuelle ønsker og behov.

Se resultater af Trivselsmålinger

Trivselsmålinger 2012

Trivselsmålinger 2013