Fødevarestyrelsens Kontrolrapport

Kontrol Rapport

ANSATTE

Theresa Wollenberg, er leder for Plejecentre Midt - Kastaniegården, Kløvermarken og Solgården. 

På Solgården er der ca. 32 fastansatte foruden elever, vikarer og afløsere.
Af faggrupper har vi:

- social-og sundhedshjælpere
- social- og sundhedsassistenter
- sygeplejersker
- køkkenassistenter
- administrativ medarbejder
- pedel
- leder