Vi har på Solhjem ikke et brugerråd -
i stedet indkalder vi til Beboer-pårørende aften to gange/år.
Vi bruger disse aftener både til at orientere om forskellige ting, og drøfte emner som ligger beboere og pårørende på sinde.
Vi udarbejder dagsorden til møderne og modtager gerne punkter fra beboere og pårørende.