Dagplads

Dagcentret på Vibedal er et dagtilbud for hjemmeboende borgere. Man bliver visiteret til Dagcentret gennem visitationen ved Thisted kommune. Du kan blive visiteret til en dag eller flere. Dagcentret er åben 5 dage i ugen: mandag - fredag fra kl. 9:45 til 15:45. Hvis du ønsker det, kan du afhentes på din bopæl og kørt hjem igen af Taxa.

Hvad sker der i Dagcentret?
Vi starter dagen med kaffe og brød, derefter laver vi forskellige former for aktiviteter såsom: gåture, cykelture, forskellige former for spil, højtlæsning, film, bagning, kreative ting osv. 1 gang i måneden får vi besøg af to harmonikaspillere, som synger og spiller kendte sange for os.
Derudover deltager vi også i aktiviteter med plejecentrets beboer fx. gudstjenester, stolegymnastik og til musikarrangementer.
Til frokost spiser vi håndmadder og grød som vi får leveret fra Dragsbæk. Efter frokost er der mulighed for et hvil, enten i en hvilestol eller du kan låne en seng i hvilerummet.
Vi afslutter dagen med eftermiddagskaffe med kage eller brød til.

Dagcentret er et sted, hvor du møder andre mennesker fra Thisted og opland. Vi tager udgangspunkt i den enkelte og dennes behov. Aktiviteterne tilrettelægges ud fra ønsker fra brugerne af Dagcentret. Vi vægter højt at være ude, når vejret tillader det. Vi har fokus på, at alle får en god oplevelse af at være i Dagcentret.

Dagcenterfolder Nord 2022

 Hygge i dagscentret

Hygge i dagcentret.