Ansatte på Vibedal

På Vibedal er der ca. 75 medarbejdere foruden elever, vikarer og afløsere.

De ansatte på Vibedal omfatter følgende personalegrupper:

Den administrative afdeling:
Sekretær
Vagtplanlægger
Teamleder
Leder

Plejeafdelingen:
Sygeplejersker
Social- og sundhedsassistenter
Social- og sundhedshjælpere
Sygehjælpere

Dagcenter:
Ergoterapeut
Social- og sundhedsassistent

Rengøring:
Rengøringstekniker
Husassistent

Køkkenet:
Ernæringsassistent

Pedelfunktion:
Servicemedarbejder

Vibedal´s faglige kompetencer spænder vidt, og med fælles mål og udnyttelse af hinandens ressourcer, opnår vi et godt og tværfagligt samarbejde til glæde for beboere, pårørende og personale.


 Billeder tagetaf Bertel Bolt